Kwiecień 2022

28.04.2022


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !

Rozpoczynamy kolejne szkolenie językowe w ramach projektu „JĘZYK TO PODSTAWA!” – gr III Wkrótce 12 Uczestników rozpocznie szkolenie z języka angielskiego na poziomie A1.

Termin realizacji – 05.05.2022 – 02.07.2022 Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu; wkrótce planujemy uruchomić zajęcia  dla kolejnych grup!

14.04.2022


DZIAŁANIA INFORMACYJNO – REKRUTACYJNE PROJEKTU

Trwają działania informacyjne mające na celu rozpowszechnienie projektu i zrekrutowanie uczestników na szkolenia.

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych na kolejne szkolenie językowe na poziomie A1.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu;

07.04.2022


DZIAŁANIA INFORMACYJNO – REKRUTACYJNE PROJEKTU

Trwają działania informacyjne mające na celu rozpowszechnienie projektu i zrekrutowanie uczestników na szkolenia.

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych na kolejne szkolenie językowe na poziomie A1.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu;