Grupa docelowa

1. Projekt skierowany jest do 120 osób, które łącznie spełnią następujące warunki:

  • uczą się lub pracują lub zamieszkują (zgodnie z KC) na terenach ZIT KOF woj. świętokrzyskiego, do którego należą gminy: powiatu Kieleckiego – Gmina Zagnańsk, Gmina Strawczyn, Gmina Sitkówka-Nowiny, Gmina Piekoszów, Gmina Morawica, Gmina Miedziana Góra, Gmina Masłów, Gmina Górno, Daleszyce, Gmina Chmielnik, Gmina Chęciny; Powiatu Kielce- Gmina Kielce.
  • mają ukończone 25 lat lub więcej
  • posiadają niskie kwalifikacje (kształcenie ukończone na poziomie liceum, liceum profilowanego, technikum, technikum uzupełniające, zasadniczej szkoły zawodowej – tj. do ISCED 3 włącznie),
  • z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem / podniesieniem swoich kompetencji w obszarze języka angielskiego,
  • brak znajomości języka angielskiego lub znajomość poniżej poziomu A1 (wstępny test wiedzy) – dotyczy kursu na poziomie A1,
    lub
  • posiadanie kompetencji językowych na poziomie A1 języka angielskiego potwierdzonych certyfikatem, np. TELC English A1– dotyczy kursu na poziomie A2.

2. Dodatkowe warunki udziału:

a) 70% uczestników/-czek (84 osób) będą stanowić kobiety,
b) 15% uczestników/-czek (18 osób) będą stanowić osoby w wieku 50 lat i więcej,
c) 20% uczestników/-czek (24 osób) będą stanowić osoby niepełnosprawne.